Rozhodnutia, ktorými ÚVZ SR dáva súhlas s umiestňovaním výživových doplnkov na trh v SR

 1. Rozhodnutie číslo: OHVBPKV/ 2630/ 2010/ Ht zo dňa 23.3.2010
 2. Rozhodnutie číslo: OHVBPKV/ 2629/ 2010/ Ht zo dňa 23.3.2010
 3. Rozhodnutie číslo: OHVBPKV/ 2628/ 2010/ Ht zo dňa 23.3.2010
 4. Rozhodnutie číslo: OHVBPKV/ 5101/ 2010/ Ht zo dňa 22.6.2010
 5. Rozhodnutie číslo: OHVBPKV/ 8717/ 2010/ Ht zo dňa 27.12.2010
  • Royal Sport, prášok
  • Forma +, kapsuly
  • Mond + Sterne Tropfen - Mesiac a hviezdy, kvapky
  • Goldbitter Royal - Švédske kvapky, kvapky
 6. Stanovisko číslo: OHVBPKV/ 4205-1/ 2010/ KO zo dňa Bratislava 10.5.2010

  V zmysle nariadenia vlády SR č. 658/ 2005 Z.z. oznamovacia povinnosť ku kozmetickým výrobkom bola splnená 26.4.2010.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.