Test: Som prekyslený?

 1. Ste často nevysvetliteľne unavený? Máte nedostatok energie?
 2. Ste často prechladnutý?
 3. Mávate často studené ruky aj nohy?
 4. Máte plesňové ochorenia? Plesne na nohách? Plesne na nechtoch? Plesne v žalúdočno-črevnom trakte?
 5. Mávate problémy s trávením, napr. nadúvaním, "kyslým" grganím, zápchou, pálením záhy?
 6. Máte na jazyku povlak alebo jemné praskliny?
 7. Nútia vás zubné kazy alebo bolesti zubov znovu a znovu navštevovať zubára? Máte paradentózu?
 8. Zapácha vaše telo alebo vám páchne z úst?
 9. Máte občas poruchy spánku? Budíte sa ráno nevyspatý?
 10. Máte červenkasté alebo žltkasté očné bielka?
 11. Trpíte často napätím v svaloch alebo svalovými kŕčmi? Bolia Vás často končatiny alebo svaly?
 12. Zvykne vás svrbieť pokožka? Mávate častejšie zápaly kože?
 13. Sú vaše vlasy matné, suché, s lupinami?
 14. Máte krehké, popraskané nechty?
 15. Máte stvrdnutú, popraskanú kožu?
 16. Máte alergické reakcie? Trpíte na sennú nádchu?

Ak ste aspoň na 3 otázky odpovedali "ÁNO", mali by ste si otestovať pH moču, pretože ste pravdepodobne prekyslený. Vaše telo potrebuje pomoc pomocou optimálneho odkyslenia, aby dosiahlo acidobázickú rovnováhu.

Čo znamená "acidobázická rovnováha"

pH Indikačné prúžky

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha kyselín a zásad vo vnútri organizmu, tj.stály pomer medzi ich tvorbou a odbúravaním, resp. vylučovaním. Porucha acidobázickej rovnováhy v prospech kyselín vedie k acidóze (zníženie pH), porucha v prospech zásaditých látok k alkalóze (zvýšenie pH). S hodnotou pH krvi 7,36 až 7,44 je človek celkom jednoznačne zásaditou bytosťou. Výraz pH pochádza z latinského potentia hydrogenii. Škála pH siaha od 0 do 14, pričom 7 je neutrálna hodnota. To značí, že pri pH 7 je vo vodnom roztoku rovnaké množstvo pozitívne nabitých iónov vodíka ako negatívne nabitých iónov OH.

 • Na vyrovnaný pomer kyselín a zásad potrebuje naše telo 2/3 zásad a 1/3 kyselín.
 • Ľudský organizmus funguje v mierne zásaditom pásme.
 • Plodová voda má pH hodnotu 8, rovnako aj morská voda, kde vznikol všetok život.
 • Krv si musí udržiavať hodnotu pH od 7,36 do 7,44, ale hodnota pH krvi sa ťažko testuje.
 • Hodnota pH moču presne ukazuje kyslosť v tkanivových tekutinách.
 • Hodnota pH moču sa počas dňa mení.

Optimálne meranie pH moču je:

 • Pred raňajkami 7.00 h. – ráno býva moč najkyslejší v dôsledku očisty od kyseliny počas noci. Ranný moč presne odzrkadľuje obsah kyseliny v telesných tekutinách. Optimálna hodnota je 6,8.
 • Doobeda 10.00 h. – 2 až 3 hodiny po zásaditých raňajkách (optimálne je ovocie). V dôsledku prílevu zásad by mala byť pH hodnota okolo 7,4.
 • Pred obedom 12.00 h. klesnú hodnoty znovu do kyslého pásma pod 6,5, pretože v dôsledku látkovej premeny vznikol odpad.
 • Poobede 16.00 h.- po príleve zásad by pH znovu malo dosiahnuť hodnotu minimálne 7,4.
 • Pred večerou 18.00 h. – pH sa znovu nachádza v kyslom pásme pod hodnotou 7.

Vytvorte si váš vlastný kyselinový profil

Testovacie indikačné pH prúžky je vhodné mať stále poruke (napr. v kúpeľni, vo WC, prípadne aj na cestách), aby ste si pravidelne mohli kontrolovať pH hodnotu moču.

Tabuľka pre Vaše pH hodnoty:

hodnota pH
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
Hodina 6:00 7:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Takto spoznáme "zakysleného človeka":

Koža:
Farba kože sa mení, povrch pôsobí krehko a bledo, pokožka stráca pružnosť, vznikajú predčasné vrásky.

Očné bielka:
Žltkasté sfarbenie poukazuje na poruchu látkovej výmeny, červenkasté sfarbenie na zápaly, ktoré môžu byť spôsobené kyselinami.

Jazyk:
Prekyslení ľudia majú na jazyku zmeny : od belavých a hnedých povlakov, až po praskliny a trhliny na jazyku.

Ústa:
Ústa majú chronicky prekyslení ľudia často pokrivené a úzke.

Vlasy:
Vlasy sú suché, krehké a matné. Majú sklon k tvorbe lupín. To vedie k predčasnému zostarnutiu kolagénových vlákien vo väzivách.

Nechty:
Nechty na rukách a nohách sa ľahko lámu. V horších prípadoch dochádza k zhrubnutiu nechtov, najmä na nohách.

Zápach z úst:
Prekyslenie vedie ku kvasným a hnilobným procesom v črevách. Plyny, ktoré pritom vznikjú, sú čiastočne vydychované pľúcami.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.