Sedem objavov medicíny (plus jeden navyše)

  • Prvý veľký objav v dejinách medicíny: Choroba nie je súčasťou „normálneho“ života.
  • Druhý veľký objav v dejinách medicíny: Za každou chorobou je vždy nejaká príčina.
  • Tretí veľký objav v dejinách medicíny: Každá choroba je v skutočnosti posolstvom tela a volaním o pomoc.
  • Štvrtý veľký objav v dejinách medicíny: Choroby sa dajú predvídať.
  • Piaty veľký objav v dejinách medicíny: Chorobám sa dá vyhnúť.
  • Šiesty veľký objav v dejinách medicíny: Starnutie je choroba.
  • Siedmy veľký objav v dejinách medicíny: Všetky choroby sa dajú vylúčiť prevenciou.
  • Nasledujúci veľký objav v dejinách medicíny by mohol byť: Vedomie je rozhodujúci faktor zdravia a dlhovekosti.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.