Najvyšší čas na očistu od kyseliny alebo: Prekyslené telo - koledujete si o vážnu chorobu

MUDr. Andrea Steinerová – enerQi, Šamorín, www.enerQi.sk, mobil 0908 054 332

V dôsledku súčasného životného štýlu trápia ľudstvo rôzne civilizačné choroby. K najnebezpečnejším zdravotným problémom našej doby patrí prekyslenie organizmu (acidóza). Od spôsobu, ako človek so svojím telom zaobchádza, závisí, či zostarne v zdraví, alebo ochorie a predčasne umrie. Každý hnev, stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené, čiže životu nepriateľské správanie odpisuje niečo z konta nášho života. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia. Existuje nespočetne veľa chorôb, ale len jedna jediná príčina: neprirodzený spôsob života, ktorý nerešpektuje jeho princípy. Keď človek nie je zdravý a necíti sa dobre, je to signál, že v jeho živote sa deje niečo nesprávne. Dnes sa veľa hovorí o umieraní lesov a o kyslých dažďoch. Ale tie isté škodliviny, pre ktoré nám hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. Najprv zomrie les, potom človek. Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie pôdy a kyselinotvorná strava zasa prekyslenie ľudského organizmu. Toto neprirodzené prekyslenie organizmu človeka vedie čoskoro k ochoreniu a k predčasnému starnutiu.

O „prekyslení“ už mnohí z nás počuli, ale tento pojem nie je celkom presný. Jedná sa o poruchu regulácie acidobázickej rovnováhy, pričom regulácia sa definuje ako reakcia tela na podráždenie alebo poruchu, riadi ju vegetatívny nervový systém, prebieha automaticky a udržuje vnútorné prostredie konštantné. Mnoho ľudí ani netuší, že práve táto porucha je zodpovedná za ich zdravotný problém. Človek ju na začiatku ani nemusí vnímať, pretože ľudský organizmus sa s ňou snaží spočiatku vysporiadať. Ako dlho sa mu to bude dariť, to závisí aj od jeho životného štýlu a individuálnej konštitúcie. Najprv môže byť človek „len trochu unavený“, bez energie. Za nejakú dobu sa objavia ďalšie ťažkosti. Pretože väčšina liekov predpisovaných na civilizačné choroby „prekyslenie“ ešte zvyšuje, dostáva sa človek do bludného kruhu, z ktorého je ťažké dostať sa von.

„Zvýšená kyslosť organizmu je základnou príčinou všetkých dnešných degeneratívnych chorôb. Keď v tele dôjde k veľkému porušeniu acidobázickej rovnováhy, začne organizmus svoju kyslosť a toxické látky ukladať do niektorých telesných tkanív a kostí v oveľa vyššej miere, protože už ich jednoducho nedokáže močom, potom a stolicou včas vylúčiť. Zanedlho sa s vysokou pravdepodobnosťou u človeka objavujú veľmi vážne, až smrteľné choroby“ – hovorí Dr. Robert O. Young - autor knihy „Zázračné pH – Schudnite odkyslením“.

Acidóza tela je základný predpoklad vzniku rakoviny, ktorá principiálne potrebuje prekyslené prostredie. Aj nositeľ Nobelovej ceny za objavenie príčiny vzniku rakoviny prof. Otto Warburg hovorí, že rakovina je v prvom rade chorobou z prekyslenia. Skutočnou príčinou rakoviny je nedostatok kyslíka v bunke. Aj obávané metastázy sa môžu vytvoriť len vtedy, ak je v tele kyslé prostredie; v zásaditom prostredí sa usídliť nemôžu.

Zvýšená kyslosť poškodzuje zdravie človeka tým, že telo nadbytok kyslých látok samo ihneď neutralizuje všetkým, čo je k dispozícii: predovšetkým odoberá tkanivám vápnik. Napríklad cievy majú veľmi jemnú výstelku a nie sú vhodné pre transport kyslých roztokov. Nadbytočné kyseliny sa naviažu na vápnik v cievnej stene a tá jednak tuhne a jednak na takéto postihnutie reaguje „záplatou“ z cholesterolu. Vápnik ale aj ďalšie zásadotvorné minerály si telo odoberie nielen z ciev, ale aj z kostí, zo zubov a kĺbových chrupaviek. Nadmerné množstvo kyslých látok v tele dokáže poškodiť akýkoľvek orgán. Najprv formou rôznych zápalových ochorení, až nakoniec človeka zahubí rakovina, infarkt alebo mozgová mŕtvica.

Ktorý orgán bude napadnutý a poškodzovaný prednostne, o tom rozhoduje nastavenie našej psychiky a jej vplyv na funkcie jednotlivých orgánov. Často dochádza ku kombinácii zdanlivo vzájomne nesúvisiacich symptómov, pričom jeden symptóm vzniká z prekyslenia, druhý z uskladnených látok: vypadávanie vlasov a srdcový infarkt; mozgová príhoda, osteoporóza a reuma; slabinová prietrž a zelený zákal; kŕčové žily a celulitída. Vo všetkých týchto prípadoch ide na jednej strane o sprievodné javy odbúrania zásob minerálnych látok a na druhej strane o ukladanie vzniknutých splodín. Tieto symptómy sa, žiaľ, diagnostikujú aj liečia zväčša oddelene, pritom však majú tú istú základnú príčinu a mali by sa liečiť len vo vzájomnom prepojení.

Nie vždy je klasická medicína dostatočne zameraná na acidózu ako príčinu chorôb, ale pokladá ju za poruchu látkovej premeny (rozhodne ju tým však nebagatelizuje). V medicíne sa stav kyselín v tele obvykle meria z krvi - rozpätie jej pH je ale nepatrné, od 7,36 do 7,44; jej kyslosť je absolútne neprípustná, smrteľný by mohol byť už aj pokles na neutrálnu hodnotu 7 (ale rovnako aj zvýšenie zásaditosti na 7,6). V procese látkovej premeny sa v organizme neustále tvoria kyseliny, ako močová, uhličitá, mliečna, octová, ba aj soľná (chlorovodíková), ktoré ešte stupňujú stav prekyslenia tela. Kyseliny sa dostávajú najprv do krvi. Ak je však kapacita krvi ako pufrovej (t. j. acidobázicky vyváženej) zóny vyčerpaná, prebytok kyseliny sa prechodne ukladá v spojivovom tkanive. Tu sa ukladajú kyseliny dovtedy, kým ich obličky nespracujú. Ďalším veľkým vylučovacím orgánom sú pľúca. Pomocou týchto vylučovacích orgánov sa organizmus pokúša čo najrýchlejšie zbaviť prebytočných kyselín. Kyseliny vo všeobecnosti pôsobia ničivo. Môžu rozožrať dokonca aj kameň alebo kov. Ak sa neneutralizujú zásadami a ostanú v tele, nevyhnutne to vedie k rozličným chorobám.

Dostatok zásad je preto životne dôležitý. Zásady majú dvojakú úlohu. Po prvé, značné množstvo z nich potrebujú pomocné tráviace orgány, pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza na tvorbu tráviacich štiav. A po druhé, je tu ešte dôležitejšia úloha zásad - očistenie tela od kyseliny, predovšetkým od usadenín v spojivovom tkanive. Spojivové tkanivo je vybavené na to, aby slúžilo ako dočasná skládka „odpadu“, v žiadnom prípade nie ako trvalá. Bohužiaľ sa dnes u mnohých ľudí stáva skládkou trvalou. V dlhodobom horizonte tak dochádza k rôznym zmenám vnútorného prostredia a imunitného systému. Ak je zásad nedostatok, je odbúravanie kyselín iba čiastočné a organizmus skôr či neskôr ochorie. Keďže zásady sa stále spotrebúvajú, musia sa telu neustále v dostatočnom množstve dodávať. Deje sa to prevažne zásaditou stravou (najlepšie v pomere 2/3 zásad a 1/3 kyselín) a potravinovými doplnkami. Ak sa v tejto situácii užívajú lieky, ktoré brzdia tvorbu kyselín, zastaví alebo redukuje sa tým v žalúdku tvorba kyseliny, a tým, samozrejme, aj dôležitá tvorba zásad. Vzniká bludný kruh. Pálenie záhy je teda vždy volaním žalúdka po chýbajúcich zásadách, a ani nie tak po zabrzdení tvorby kyseliny. Zvýšené množstvo kyselín pri pálení záhy pôsobí leptavo na citlivý pažerák, ktorý sa časom tak oslabí, že na ňom môže vzniknúť rakovina. Ani obličky nie sú schopné vyrovnať sa s presilou kyselín, a tak prichádza aj v tejto oblasti k ochoreniam.

Spojivové tkanivo obopína všetky telové bunky ako ochranná vrstva. Celé zásobovanie buniek, ako aj transportovanie odbúraných produktov, sa uskutočňuje cez spojivové tkanivo. Keď je spojivové tkanivo preťažené, nemôže už prijímať ďalšie dávky kyselín, a tak kyseliny často zostávajú uložené v kĺboch, kde spôsobujú bolestivé zápaly, diagnostikované ako dna, reuma alebo polyartritída. Ak nánosy obsahujúce kyselinu zničia tkanivo chrupavky, vedie to k artróze. V prekyslenom tkanive sa zhoršuje aj tekutosť krvi; je to dôsledok toho, že červené krvinky strácajú svoju pružnosť a už nemôžu v dostatočnom počte prechádzať vlásočnicami, jemnými krvnými cievami. To vedie k nedostatočnému kyslíkovému zásobovaniu orgánov až k deficitu kyslíka.

Stanovenie obsahu kyseliny na základe hodnoty pH v krvi neprináša v medicíne uspokojivé výsledky, lebo telo si kyselinu tak starostlivo rozloží, že odchýlky od normálu nie sú v hodnotách krvi preukázateľné, pričom však tkanivo môže byť zároveň značne prekyslené. Ideálna biologická acidobázická hodnota tkaniva je pH 7,4 až 7,5, bežná hodnota je, žiaľ, často okolo 5,5. To značí, že acidóza sa stala u väčšiny ľudí pravidlom. Orientačným spôsobom, ako zistiť stav zakyslenia organizmu, je meranie pH ranného moču. V dôsledku očisty od kyseliny v priebehu noci býva ranný moč najkyslejší. Preto práve tento moč treba kontrolovať. Pri hodnote pH pod 7 sa telo musí odbremeniť od prebytku kyselín dodatočným prísunom zásad.

Následkom prekyslenia sa dá ľahko predísť, keď človek spozná súvislosti. Musí sa od základu zmeniť vnútorné prostredie organizmu. Jedinou účinnou pomocou je dôkladná a pravidelná očista tela od kyselín. Po prekyslení organizmu trvajúcom neraz aj desiatky rokov už nestačí iba preorientovať výživu na zásadotvorné potraviny. Telu treba dlhší čas poskytovať ešte aj potravinové doplnky a nimi suplovať chýbajúce minerálne látky. Aj hlboké dýchanie očisťuje telo od kyselín. Rovnako aj dôkladné žuvanie a dobré premiešanie potravy slinami zvyšujú jej zásaditosť. Väčšina kyselín vzniká z potravy, najmä z prílišného množstva bielkovín. Konzumovanie stravy chudobnej na bielkoviny vo vyššom veku má zreteľný vplyv na predĺženie života. Zbaviť sa toxínov môžeme aj správnym dýchaním, primeraným pravidelným pohybom (joga, prechádzky, nordic walking...), cez najväčší orgán – pokožku (vhodný je aspoň hodinu trvajúci celotelový zásaditý kúpeľ s hodnotu pH asi 8,5). Pri každom očistení od prekyslenia treba dbať na dostatok tekutín, aby sa rozpustené kyseliny mali čím vyplaviť.

Dlhšie pretrvávajúce prekyslenie vedie k chronickým zápalom a s ním súvisiacim neustálym bolestiam. Je životne dôležité telo dôkladne očistiť od kyselín, čo prispeje aj k duševnej a telesnej pohode. Opätovné nastolenie acidobázickej rovnováhy môže byť rozhodujúcim krokom k zdraviu a vitalite, a tým aj k radosti zo života. Podrobné a veľmi zaujímavé informácie o prekyslení organizmu nájdete v knihách „Omladzujúce odkyslenie“ a „Máte prekyslený organizmus“ (autor Kurt Tepperwein).

Nákupný košík

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.